پروژه منبع باز Google Batch Image Downloader

javalogo

برای اکثر برنامه نویسها، استفاده از موتور جستجوی گوگل به عنوان منبع دریافت تصاویر یک کار عادی و معمول، محسوب میشود. دریافت انواع لوگو و آیکون، تصاویر png، انیمیشن های مختلف، تصویر چهره، header و footer و غیره، همه جز تصاویری هستند که به صورت مکرر مورد نیاز برنامه نویسها…

مطالعه این مطلب

اصول برنامه نویس شئ‌گرا در Flash – قسمت چهارم

flash_logo

حوزه عملکرد یک خصیصه یا تابع درون کلاس ممکن است یکی از موارد زیر باشد. • Private : فقط از درون خود کلاس قابل دسترس باشد. • Public : از خارج از کلاس هم مورد دسترس باشد. • Protected : فقط از درون خود کلاس و یا کلاس‌های فرزند آن…

مطالعه این مطلب

مراحل اجرای الگوریتم ژنتیک

به طور کلی نمودار ذیل، مراحل اجرای الگوریتم ژنتیکی را نمایش میدهد: حال با توجه به نمودار گردش کار، مراحل کار الگوریتم را به این شکل بیان می‌کنیم: 1. با توجه به نوع مسئله و ساختار پاسخ‌های قابل قبول برای آن، ساختار کروموزومها را مشخص می‌سازیم. معمولاً یک راه‌حل مسئله،…

مطالعه این مطلب

مزایا و معایب الگوریتم ژنتیک

از مزایای GA در مقایسه با دیگر روشهای جستجو می‌توان به این موارد اشاره نمود: ماهیت جستجوی تصادفی این الگوریتم در فضای مسئله، به نوعی یک جستجوی موازی محسوب می‌شود. زیرا هر کدام از کروموزومهای تصادفی تولید شده به وسیله الگوریتم، یک نقطه شروع جدید برای جستجوی بخشی از فضای…

مطالعه این مطلب