اصول برنامه نویس شئ‌گرا در Flash – قسمت سوم

پس از تعریف کلاس Car، تنها کاری که باید برای استفاده از آن انجام داد این است که شئ جدیدی از نوع کلاس Car تعریف گردد. برای تعریف یک شئ جدید از یک کلاس، از تعریف متغیر و دستور new استفاده می‌گردد.

مثال: تعریف اشیاء جدید.

var myObj : Object = new Object ( );
var myArray1 : Array = new Array ( );
var myArray2 : Array = new Array("item1", "item2", "item3");
var clip1 : MovieClip= new MovieClip ( );
var car1 : Car = new Car ( );

 

اصطلاحاً به متغیرهایی که از نوع یک کلاس تعریف می‌گردند، یک ” شئ” اتلاق می‌گردد. زبان AS3 یک زبان برنامه‌نویسی کاملاً شئ‌گراست. اکثر اشیائی که ممکن است در برنامه‌نویسی با AS3 مورد نیاز باشند، از قبل طراحی شده و به صورت آماده در کتابخانه‌های AS3 قرار گرفته‌اند.

البته در کنار این اشیاء، امکان تعریف کلاس‌های کاملاً جدید یا کلاس‌های مشتق شده از کلاس‌های پیش‌فرض نیز وجود دارد. از مجموعه کلاس‌های مهم و پرکاربرد AS3 می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • Object:     کلاس پایه تمام اشیاء موجود در AS3
 • Number:     اعداد
 • String:     رشته‌های متنی
 • Array:     آرایه یا لیستی از انواع داده‌ها بدون نیاز به تعریف نوع آنها
 • Vector:     آرایه‌ای از داده‌های هم نوع (سرعت کار با Vector بیشتر از Array می‌باشد)
 • ByteArray:     آرایه‌ای از داده‌های باینری
 • Sprite:     یک شئ بصری ساده که فاقد Timeline است
 • MovieClip:     یک شئ بصری از نوع کلیپ انیمیشنی که دارای Timeline می‌باشد
 • Bitmap:     شئ بصری غیر انیمیشنی نقشه بیتی
 • Shape:     شئ بصری غیر انیمیشنی ترسیمی
 • TextField:     کنترل بصری دریافت و نمایش متن
 • SimpleButton:     یک دکمه ساده
 • Date:     کلاس کار با تاریخ
 • Error:     حاوی کلیه دستورات مربوط به خطا و استثناء
 • Function:     کلاس پایه تمام توابع تعریف شده در فلش
 • Sound:     حاوی دستورات کار با اصوات
 • Video:     حاوی دستورات کار با ویدئو
 • RegExp:     کار با عبارات با قاعده
 • Tween:     تولید انیمیشن‌ها و حرکات ساده دو بعدی
 • Timer:     زمانبندی اجرای دستورات
 • Transform:     کار با جلوه‌های بصری MovieClip
 • Transition:     کار با جلوه‌های نمایشی ساده
 • Mouse:     کنترل وقایع مربوط به ماوس
 • Keyboard:     کنترل وقایع مربوط به صفحه کلید
 • PrintJob:     کار با دستگاه چاپگر
 • XML:     کار با فایل‌های داده‌ای xml
 • Loader:     بارگذاری فایل‌های خارجی به درون انیمیشن در زمان اجرا
 • DisplayObject:     کلاس پایه تمام اشیاء بصری در ActionScript 3

About محمد شمس

برنامه‌نویس، طراح انیمیشن و علاقمند به هوش مصنوعی

پاسخ دهید