اصول برنامه نویس شئ‌گرا در Flash – قسمت دوم

امکان تعریف و استفاده از اشیاء در یک زبان برنامه‌نویسی مزایای بسیاری دارد که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 •        جلوگیری از پیچیده‌ شدن کدها و سادگی درک منطق برنامه.
 •        مجتمع سازی دستورات و امکانات مختلف در قالب عملکردهای اشیاء.
 •        امکان پنهان سازی (Encapsulation) عملکردها و سطح بندی آنها.
 •        سادگی استفاده از اشیاء با تعریف یک نمونه (Instance) از کلاس آنها.
 •        سادگی استفاده مجدد از اشیاء در قسمت‌های مختلف برنامه.
 •        مدیریت حافظه بهینه تر و کنترل بر روند تعریف و حذف اشیاء.

مفهوم کلاس (Class)

همانطور که می‌دانید شئ یک مفهوم انتزاعی است. بنابراین به منظور پیاده سازی اشیاء در محیط برنامه‌نویسی از تعریف کلاس استفاده می‌گردد.

جهت تفهیم بیشتر این مبحث با استفاده از برنامه‌نویسی شئ‌گرا، کلاسی به نام Car تعریف کرده و تمام خصوصیات (Property)، عملکردها (Method) و رویدادهای (Event)  اتوموبیل را در آن تعریف می‌نماییم.

به عنوان مثال:

– کلاس Car دارای خصوصیاتی مانند نام، مدل، رنگ، وزن، حداکثر سرعت، ظرفیت سوخت و حداکثر سرنشین است.

– کلاس Car دارای عملکردهایی مانند بازکردن درها، روشن کردن، گازدادن و ترمز گرفتن است.

– کلاس Car دارای رویدادهایی مانند توقف، حرکت، مصرف سوخت و اتمام سوخت است.

Package{
  public class Car {
   private var name:String;
   private var color:String;
   private var model:String;

   private var weight:int;
   private var fuel:int;
   private var capacity:int;
   private var maxSpeed:int;

   public function stop();
   public function start();
   public function openDoor();
   public function initiate();
   public function speedUp();
  }
}

کلاسی که مشاهده می‌کنید به صورت نمادین، اغلب ویژگی‌های یک اتوموبیل را در برگرفته و می‌تواند به نوعی نماینده عملکرد آن باشد.

البته روشن است که در این کلاس هنوز کدی برای توابع و رویدادهای آن نوشته نشده و دقیقاً مشخص نیست که هر بخش از آن قرار است که چه کاری را انجام دهد. ولی استفاده از آن به عنوان یک مثال، خللی در فهم درست این مقوله وارد نمی‌کند.

About محمد شمس

برنامه‌نویس، طراح انیمیشن و علاقمند به هوش مصنوعی

پاسخ دهید