شما می توانید از فلش دوربین خود به صورت چشمک زن برای زمانی که هشدار جدیدی دریافت می کنید استفاده کنید. برای فعال کردن این قابلیت به Settings سپس General و بعد به قسمت Accessibility رفته و گزینه LED flash for alerts را فعال کنید.

led-flasher

   

Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on RedditShare on TumblrShare on StumbleUponPin on Pinterest