معروفترین سورس های خارجی سیدیا (Cydia)

در تجهیزات jailbreak شده apple با نصب برنامه سیدیا (cydia) تغییرات بسیار زیادی را میتوان از طریق توییکها و برنامه های جانبی اعمال نمود.

این برنامه ها در پایگاه های مختلف دسته بنده شده و از طریق آدرس سورس قابل دسترس هستند. در این مطلب به معرفی بهترین و معروفترین سورسهای خارجی Cydia می پردازیم:

نام: xSellize
شرح: دارای گنجینه بزرگی از توییک ها، تم و بازی، و پک رام های زیادی برای Game Boy Advance, Nintendo 64 و NES می باشد.
آدرس: http://cydia.xsellize.com

نام: SiNful iPhone Repo
شرح: توییک های محبوب به صورت رایگان
آدرس: http://sinfuliphonerepo.com

نام: ModMyi
شرح: انواع برنامه ها به صورت پولی و رایگان
آدرس: http://apt.modmyi.com

نام: iCause Fx
شرح: دارای تعداد زیادی از توییک ها و نرم افزار های کاربردی
آدرس: http://repo.icausefx.com

نام: iHackstore
شرح: تعداد زیادی از برنامه ها، توییک ها، تم ها
آدرس: http://ihackstore.com/repo

نام: Bite Your Apple
شرح: بهترین سورس ایتالیایی
آدرس: http://repo.biteyourapple.net

نام: iHacksRepo
شرح: دارای مقدار بسیار زیادی از تم ها، زنگ تلفن، طرح بندی هایی برای SBSettings و غیره
آدرس: http://ihacksrepo.com

نام: Hack Your iPhone
شرح: منبع کامل و بروز نرم افزارها، توییکها، زنگ های تلفن، تم ها، مود ها
آدرس: http://repo.hackyouriphone.org

نام: Insanelyi
شرح: یکی از محبوب ترین سورس های سیدیا با بیش از 6,500 پکیج
آدرس: http://repo.insanelyi.com

نام: Hack&Dev
شرح: برنامه های کوچک کاربردی
آدرس: http://iphone.hackndev.org/apt

نام: HowettNet
شرح: انواع تم ها
آدرس: http://howett.net/cydia

نام: iAccess
شرح: افزودنی های محلی چینی
آدرس: http://www.iacces.com/apt

نام: iphone.org.hk
شرح: پچ بازی ها و کد تقلب، کتاب، برنامه های کاربردی، تنظیم پچ و بیشتر
آدرس: http://www.iphone.org.hk/apt

نام: iClarified
شرح: افزودنی های عمده به فریمور
آدرس: http://cydia.iclarified.com

نام: iFon1
شرح: تم ها و برنامه های کاربردی برای آیفون
آدرس: http://c.ifon1.no

نام: iPhoneIslam
شرح: برنامه های محلی اسلامی
آدرس: http://apps.iphoneislam.com

نام: iphonemod.br
شرح: مقداری توییک
آدرس: http://cydia.iphonemod.com.br

نام: iPhoneModding
شرح: تم و زنگ تلفن
آدرس: http://apt.iphonemodding.com

نام: miPhone
شرح: تم ها، مود ها و زنگ ها
آدرس:  http://cydia.miphone.ca/repo

نام: MyGreatiPhone
شرح: تم ها، Cydgets و افزودنی ها
آدرس:  http://repo.mygreatiphone.com

نام: Overload Network
شرح: تم ها
آدرس: http://overloadnetwork.com/cydia

نام: PwnCenter
شرح: تم ها و زنگ های تلفن
آدرس: http://apt.pwncenter.com

نام: Ranbee
شرح: بازی های کوچک و تم ها
آدرس: http://ranbee.com/repo

نام: Telesphorio/Tangelo
شرح: سورس اصلی Saurik و دارای تعداد زیادی نرم افزار سیستم
آدرس: http://apt.saurik.com

نام: Ste Packaging
شرح: کتاب الکترونیکی , سرگرمی, ابزار ها و بیشتر
آدرس: http://repo.smxy.org/cydia/apt

   

About محمد شمس

برنامه‌نویس، طراح انیمیشن و علاقمند به هوش مصنوعی

پاسخ دهید