تقویم فارسی MPCalendar Mohammad’s Persian Calendar

دو روز برای طراحی و ساخت این برنامه وقت گذاشتم، اما در پایان فکر میکنم نتیجه خوبی داشته است. برنامه دارای فرم و ظاهر زیبایی بوده و تمام مشخصات آن قابل تنظیم هستند. البته این برنامه را با استفاده از VCL درست کردم، و فکر میکنم که اگر از WindowsForms…

مطالعه این مطلب