برخی از امکانات این ابزار به شرح زیر هستند:

 • استفاده از الفبای فارسی، انگلیسی و دلخواه با امکان انتخاب قلم و حالت آن.
 • سازگاری با تمام قلمهای یونیکد.
 • انتخاب حالت ترتیبی، تصادفی و هوشمند برای چیدمان کاراکترها.
 • تعیین اندازه‌های بزرگ برای تصویر خروجی و خلق یک تصویر با وضوح بالا جهت wallpaper.
 • ساخت تصاویر grayscale.
 • امکان export تصویر به فرمت html و تبدیل آن به متن.

This program is a sample of my researchs on designing an intelligent typographer. Althogh, Cahr2Pic covering the introducion part of my researchs, but it can be used as an independent artistic tool.

The usage of this tool is to producing new artistic images by tilling random characteres, from imported images.

There are many options like as “Custom alphabet”, “Custom font” and specially “Random managed” in setting menu, that can help you to creating a beautiful design. Also by using “Scalling option” under setting menu, you can produce high resolution images as wallpapers.

Features V1.0:

 • Switch between Normal/High priority mode to running EvoPic process.
 • English/Persian/Custom alphabet selection.
 • Using unicode charset’s to produce images.
 • Custom fonts selection (Color/Size/Style).
 • Exporting produced images as image file or HTML-Web text.
 • Intelligent random character management, depend on colors balance.
 • Grayscale image production.

Download Char2Pic v1.0

HTML examples:
Screenshots:

Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on RedditShare on TumblrShare on StumbleUponPin on Pinterest