یکی از خسته‌ کننده‌ترین کارهایی که طراحان App ملزم به انجام آن هستند، طراحی ابعاد مختلف icon قبل از کامپایل برنامه است. با توجه به نوع برنامه مثلا Web، Android، iOS و … ابعاد مختلفی از icon مورد نیاز است. این ابزار با دریافت یک فایل icon با ابعاد ترجیحی 512 یا 1024 و کیفیت مناسب، تمام ابعاد قابل پشتیبانی توسط حالات مختلف نرم‌افزار را برای شما تولید می‌نماید.

Actually it’s a pain in the neck to resize icons for every app that you develop. I prefer to draw largest icon for example 512×512 or 1024×1024 and the others will be made.
The Appiconizer is an online solution to resize icon for the selected sizes.

Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on RedditShare on TumblrShare on StumbleUponPin on Pinterest