معرفی 5 تویک جیلبریک برای iPhone

با وجود این که اپل با ارائه هر نسخه از iOS ، کیفیت آنرا بهتر از قبل می کند، ولی با این حال، باز هم نواقصی در آن وجود دارد. این جاست که جیلبریک به دادمان می رسد. جیلبریک، از هر نظر، سیستم عامل را بهتر و کارا تر می…

مطالعه این مطلب