مراحل اجرای الگوریتم ژنتیک

به طور کلی نمودار ذیل، مراحل اجرای الگوریتم ژنتیکی را نمایش میدهد:

ga-shams

حال با توجه به نمودار گردش کار، مراحل کار الگوریتم را به این شکل بیان می‌کنیم:

1. با توجه به نوع مسئله و ساختار پاسخ‌های قابل قبول برای آن، ساختار کروموزومها را مشخص می‌سازیم. معمولاً یک راه‌حل مسئله، به صورت لیستی از متغیرهای مسئله نشان داده می‌شود که در اینجا نیز می‌توان آن را به صورت یک آرایه عددی نمایش داد.

2. تابع ارزیابی (Fitness function) مناسبی جهت ارزیابی کروموزومها (پاسخ‌ها) طراحی می‌کنیم. این مرحله اهمیت بسیار زیادی دارد، چرا که اگر نتوان تابعی مناسب جهت ارزیابی کروموزومهای تولید شده در نسلهای مختلف طراحی نمود، به هیچ وجه نمی‌توان مسئله مور نظر را با استفاده از الگوریتم ژنتیک حل کرد.

3. مقادیر پارامترهای اولیه الگوریتم را با توجه به صورت مسئله تعیین می‌کنیم. مهمترین پارامترهای مورد استفاده عبارتند از، اندازه جمعیت اولیه (N)، احتمالات مربوط به انتخاب (P­S)، ترکیب (PC)، جهش (PM)، ابقاء (PR) و همگرایی (PCN)، نوع انتخاب و نوع عملگرهای ترکیب و جهش.

4. یک جمعیت تصادفی با N کروموزوم تولید می‌شود. N اندازه جمعیت یا تعداد اعضای نسل آغازین بوده و هر کروموزوم نماینده یک جواب برای مساله است.

5. با استفاده از تابع ارزیابی، کیفیت تمام کروموزومهای این نسل را محاسبه و ذخیره می‌نماییم.

6. با توجه به مقدار کمیت درصد انتخاب (P­S)، جفت کروموزومهایی را به عنوان والدها انتخاب می‌کنیم. روند انتخاب والدها با استفاده از مقادیر ذخیره شده تابع ارزیابی انجام می‌گیرد.

7. هر جفت از والدها، با توجه به مقدار احتمال ترکیب (PC)، با یکدیگر ترکیب شده و یک یا دو کروموزوم فرزند تولید می‌کنند.

8. هر کروموزوم فرزند، با توجه به مقدار احتمال جهش (PM)، جهش می‌یابد.

9. با توجه مقدار احتمال ابقاء (PR)، تعدادی از فرزندان برای جایگزین شدن در نسل جدید انتخاب شده و مابقی نسل جدید از کروموزومهای نسل قبلی انتخاب می‌گردند، سپس نسل جدید به جای نسل قبلی در برنامه جایگزین می‌شود.

10. شرط توقف و خاتمه الگوریتم و همگرایی کروموزومها به پاسخ بهینه، بررسی می‌گردد. در صورتی که شرط توقف برقرار نشده باشد، اجرای الگوریتم را از مرحله 5 از سر می‌گیریم، در غیر این صورت بهترین کروموزوم نسل فعلی به عنوان پاسخ نهایی انتخاب شده و الگوریتم خاتمه می‌یابد.


مزایا و معایب الگوریتم ژنتیک

از مزایای GA در مقایسه با دیگر روشهای جستجو می‌توان به این موارد اشاره نمود:

 • ماهیت جستجوی تصادفی این الگوریتم در فضای مسئله، به نوعی یک جستجوی موازی محسوب می‌شود. زیرا هر کدام از کروموزومهای تصادفی تولید شده به وسیله الگوریتم، یک نقطه شروع جدید برای جستجوی بخشی از فضای حالت مسئله به حساب آمده و جستجو در تمام آنها به شکل همزمان صورت می‌گیرد.
 • به دلیل وسعت و پراکندگی نقاطی که مورد جستجو قرار می‌گیرند، در مسائلی که فضای جستجوی بزرگی داشته باشند نتیجه مطلوبی کسب می‌کند.
 • نوعی جستجوی تصادفی هدفمند محسوب شده و از مسیرهای مختلف به جوابهای متفاوتی خواهد رسید. علاوه بر آن، با هیچ محدودیتی در مسیر جستجو و انتخاب پاسخ‌های تصادفی روبرو نیست.
 • به دلیل رقابت (تنازع بقاع) پاسخ‌ها و انتخاب بهترینها از میان جمعیت، با احتمال بالایی به نقطه بهینه سراسری دست پیدا خواهد کرد.
 • پیاده‌سازی آن ساده بوده و نیازی به روالهای پیچیده حل مسئله ندارد.

با وجود تمام مزایا، مهمترین مشکل GA بالا بودن هزینه اجرایی آن است. چرا که معمولاً برای حل مسائل، نیاز به نگهداری چندصد کروموزوم در حافظه و اجرای الگوریتم تا چندهزار نسل خواهد بود. البته باید به خاطر داشت که GA یک الگوریتم متاهیوریستیک بوده و مدت زمان مورد نیاز برای اجرای آن در مقایسه با روشهای سیستماتیک، خیلی کمتر و بهینه‌تر است.

کاربرد اصلی الگوریتم‌های ژنتیک، حل مسائل بهینه‌سازی است، اما در واقع از این الگوریتم‌ها می‌توان در حل بهینه هر نوع مسئله‌ای که در فضای GA قابل پیاده‌سازی باشد استفاده نمود.

به عنوان مثال:

 • حل مسائل تصمیم‌گیری چند متغیره (Multi-objective problems).
 • الگوریتم‌های مسیریابی (Routing).
 • انواع مسائل مربوط به برنامه‌ریزی و زمانبندی (Scheduling).
 • انواع مسائل بسته‌بندی و تقسیم‌بندی (Partitioning) بهینه.
 • آموزش شبکه‌های عصبی مصنوعی (Artificial Neural Networks) و سیستمهای فازی (Fuzzy systems).
 • بهینه‌سازی طراحی مدارات الکترونیکی (VLSI).
 • بهینه‌سازی ساختارها و ترکیبات شیمیایی.
 • اجرای موازی الگوریتم بر روی سیستمهای چند پردازنده یا توزیع شده.
 • نرم‌افزارهای شناسایی و تشخیص الگو (Pattern recognition).
 • انواع الگوریتم‌های مورد استفاده در صنعت رباتیک.
 • دسته‌بندی (Classification) داده‌ها، داده‌کاوی (Datamining)  و یادگیری ماشین (Machine learning).
 • الگوریتم‌های بکار رفته در انواع بازی‌های کامپیوتری.
 • برخی از الگوریتم‌های پردازش تصاویر (Image processing).
 • انواع محاسبات عددی و روشهای تخمین توابع.
 • سیستمهای شبیه‌سازی حیات مصنوعی (Artificial life).
 • ساخت سیستمهای هوشمند تولید برنامه‌ تکاملی.

معروفترین سورس های خارجی سیدیا (Cydia)

در تجهیزات jailbreak شده apple با نصب برنامه سیدیا (cydia) تغییرات بسیار زیادی را میتوان از طریق توییکها و برنامه های جانبی اعمال نمود.

این برنامه ها در پایگاه های مختلف دسته بنده شده و از طریق آدرس سورس قابل دسترس هستند. در این مطلب به معرفی بهترین و معروفترین سورسهای خارجی Cydia می پردازیم:

نام: xSellize
شرح: دارای گنجینه بزرگی از توییک ها، تم و بازی، و پک رام های زیادی برای Game Boy Advance, Nintendo 64 و NES می باشد.
آدرس: http://cydia.xsellize.com

نام: SiNful iPhone Repo
شرح: توییک های محبوب به صورت رایگان
آدرس: http://sinfuliphonerepo.com

نام: ModMyi
شرح: انواع برنامه ها به صورت پولی و رایگان
آدرس: http://apt.modmyi.com

نام: iCause Fx
شرح: دارای تعداد زیادی از توییک ها و نرم افزار های کاربردی
آدرس: http://repo.icausefx.com

نام: iHackstore
شرح: تعداد زیادی از برنامه ها، توییک ها، تم ها
آدرس: http://ihackstore.com/repo

نام: Bite Your Apple
شرح: بهترین سورس ایتالیایی
آدرس: http://repo.biteyourapple.net

نام: iHacksRepo
شرح: دارای مقدار بسیار زیادی از تم ها، زنگ تلفن، طرح بندی هایی برای SBSettings و غیره
آدرس: http://ihacksrepo.com

نام: Hack Your iPhone
شرح: منبع کامل و بروز نرم افزارها، توییکها، زنگ های تلفن، تم ها، مود ها
آدرس: http://repo.hackyouriphone.org

نام: Insanelyi
شرح: یکی از محبوب ترین سورس های سیدیا با بیش از 6,500 پکیج
آدرس: http://repo.insanelyi.com

نام: Hack&Dev
شرح: برنامه های کوچک کاربردی
آدرس: http://iphone.hackndev.org/apt

نام: HowettNet
شرح: انواع تم ها
آدرس: http://howett.net/cydia

نام: iAccess
شرح: افزودنی های محلی چینی
آدرس: http://www.iacces.com/apt

نام: iphone.org.hk
شرح: پچ بازی ها و کد تقلب، کتاب، برنامه های کاربردی، تنظیم پچ و بیشتر
آدرس: http://www.iphone.org.hk/apt

نام: iClarified
شرح: افزودنی های عمده به فریمور
آدرس: http://cydia.iclarified.com

نام: iFon1
شرح: تم ها و برنامه های کاربردی برای آیفون
آدرس: http://c.ifon1.no

نام: iPhoneIslam
شرح: برنامه های محلی اسلامی
آدرس: http://apps.iphoneislam.com

نام: iphonemod.br
شرح: مقداری توییک
آدرس: http://cydia.iphonemod.com.br

نام: iPhoneModding
شرح: تم و زنگ تلفن
آدرس: http://apt.iphonemodding.com

نام: miPhone
شرح: تم ها، مود ها و زنگ ها
آدرس:  http://cydia.miphone.ca/repo

نام: MyGreatiPhone
شرح: تم ها، Cydgets و افزودنی ها
آدرس:  http://repo.mygreatiphone.com

نام: Overload Network
شرح: تم ها
آدرس: http://overloadnetwork.com/cydia

نام: PwnCenter
شرح: تم ها و زنگ های تلفن
آدرس: http://apt.pwncenter.com

نام: Ranbee
شرح: بازی های کوچک و تم ها
آدرس: http://ranbee.com/repo

نام: Telesphorio/Tangelo
شرح: سورس اصلی Saurik و دارای تعداد زیادی نرم افزار سیستم
آدرس: http://apt.saurik.com

نام: Ste Packaging
شرح: کتاب الکترونیکی , سرگرمی, ابزار ها و بیشتر
آدرس: http://repo.smxy.org/cydia/apt


فعال کردن دوربین هنگامی که صفحه آیفون قفل است

برای فعال کردن دوربین و گرفتن عکس هنگامی که صفحه آیفون شما قفل است در iOS های قدیمی فقط کافیست دوبار دکمه Home آیفونتان را فشار دهید. پس از این کار آیکون فعال سازی دوربین موبایل شما در کنار اسلایدر قفل آیفون نمایان می شود که با کلیک برروی آن نرم افزار دوربین اجرا می شود.

iphone-lockscreen-camera-old
در نسخه های جدید iOS نیز یک آیکون کوچک در پایین سمت راست صفحه موجود است که با کشیدن آن به سمت بالا، امکان تصویر برداری فعال میشود.

iphone_ios7-lockscreen-camera


Copy و Paste کردن تصاویر

شما به راحتی می‌توانید عکس‌های مورد نظرتان را از وب سایت‌ها، کپی کرده و در ایمیل یا پیام‌های چند رسانه‌ای برنامه هایی مانند whatsapp ،Paste کنید. برای مثال در سافاری آیفون، کافی است روی عکس کلیک کرده و انگشت خود را نگه دارید تا یک منو برای ذخیره سازی یا کپی عکس نمایش داده شود.

ios_messages_copy_paste_image

ذخیره عکس، آن را به قسمت پایین Camera Roll منتقل می‌کند و کپی کردن عکس نیز قاعدتا به این معناست که می‌توانید عکس را هر جا که می‌خواهید Paste کنید. فرآیند کپی کردن تصاویر در قسمت Camera Roll نیز انجام پذیر است. برای این کار کافی است انگشت خود را روی عکس گذاشته و نگه دارید تا گزینه Copy نمایش داده شود.

ios-photo-copy-paste1

پس از انتقال عکس به کلیپ بورد آیفون، به قسمت ایمیل یا پیام‌ها (Messages) بروید و در قسمت درج پیام (Message Body) انگشتتان را نگه دارید تا گزینه Paste نمایش داده شود. با انتخاب Paste عکس شما با موفقیت به پیامتان ضمیمه (Attach) می‌شود.

ios-photo-copy-paste2 • آرشیو:

 • .
  Copyright (c) 2010 www.mshams.ir