استفاده از تاریخ هجری در ActionScript 3.0

یکی از بسته‌های بسیار مفیدی که با انتشار Adobe Flash Player 10.1 ارائه شد، مجمموعه کلاس‌های flash.globalization هستند که حاوی امکانات مختلفی جهت محلی سازی متون، تاریخ، اعداد و غیره می‌باشند.

کلاس DateTimeFormatter در این مجموعه دارای قابلیت تغییر قالب تاریخ جاری سیستم به قالبهای میلادی، هجری و ژاپنی می‌باشد. برای انجام این کار، کافیست که یک نمونه از این کلاس ایجاد کرده و یک شئ از نوع Date را به تابع format آن ارسال کنیم:

import flash.globalization.DateTimeFormatter;

var dt:Date = new Date();
var dtf:DateTimeFormatter = new DateTimeFormatter("ar-SA");
trace(dtf.format(dt));

و یا نمونه ساده تر آن در یک خط:

trace( (new DateTimeFormatter("ar-SA@calendar=islamic")).format(new Date) );

About محمد شمس

برنامه‌نویس، طراح انیمیشن و علاقمند به هوش مصنوعی

پاسخ دهید