گذری بر کلاس TransitionManager در AS3.0

این کلاس در بسته fl.transitions تعریف شده و برای شبیه سازی جلوه‌های بصری نمایش و مخفی سازی اسلایدها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
نوع جلوه‌های بصری این کلاس که در حدود 10 تا هستند (مانند Blinds، Fade، Fly، Iris، Photo و غیره)، مشابه effect های نمایشی موجود در برنامه MS PowerPoint است.

برای استفاده از جلوه‌های نمایشی کلاس TransitionManager لازم است که شئ جدیدی از نوع کلاس آن تعریف نموده و DisplayObject مورد نظر را به عنوان پارامتر ورودی به ان ارسال نماییم. سپس از متد startTransition استفاده کرده و نوع جلوه مذکور را به همراه پارامترهای آن مشخص می‌کنیم.

به عنوان مثال برای ایجاد یک جلوه نمایشی ترکیبی بر روی کلیپ نمایشی myMovieClip به این صورت عمل خواهیم نمود:

import fl.transitions.*;
import fl.transitions.easing.*;
var trsMgr:TransitionManager = new TransitionManager(mc);
trsMgr.startTransition({type:Wipe, direction:Transition.IN, duration:3, easing:None.easeOut});
trsMgr.startTransition({type:Photo, direction:Transition.IN,duration:0.5,easing:None.easeOut});
trsMgr.startTransition({type:Zoom, direction:Transition.IN, duration:1, easing:None.easeOut});

About محمد شمس

برنامه‌نویس، طراح انیمیشن و علاقمند به هوش مصنوعی

پاسخ دهید