گذری بر سرویس پشتیبان‌گیری Volume Shadow Copy (قسمت دوم)

در ادامه قسمت اول:سناریوی کلی سازوکار VSS به صورت زیر است:

VSS Structure
شرح مراحل:

1-  نرم‌افزار requestor، درخواست بررسی و دریافت Meta-data را جهت ایجاد یک Shadow Copy ارسال می‌کند.
2- Writer اطلاعات و متادیتای لازم در مورد کپی و روش بازیابی آن را ایجاد می‌کند.
3- Writer داده‌های مورد نظر جهت ایجاد کپی را دریافت و سرویس VSS را مطلع می‌سازد.
4- پس از هماهنگی با درخواست کننده (Requestor) فرمان ایجاد کپی صادر می‌شود.
5- سرویس VSS تا زمان ایجاد کپی، تغییرات state سیستم و همچنین فعالیت I/O در Requestor را متوقف کرده و فقط اجازه خواندن به آن می‌دهد (حداکثر 60 ثانیه).
6- دستور ایجاد کپی توسط سرویس VSS ارسال می‌شود (حداکثر 10 ثانیه).
7- کپی ایجاد شده و پیام فعالیت مجدد به Writer ارسال می‌گردد.

جهت کار با امکانات این سرویس در سیستم عامل ویندوز از دستور خط فرمان VSSADMIN استفاده می‌شود. سوییچهای این دستور به شرح زیر هستند (برخی از سوییچهای فوق قفط برای ویندوز‌های بعد از XP ارائه شده‌اند):

  • Vssadmin add shadowstorage: Adds a volume shadow copy storage association.
  • Vssadmin create shadow: Creates a new volume shadow copy.
  • Vssadmin delete shadows: Deletes volume shadow copies.
  • Vssadmin delete shadowstorage: Deletes volume shadow copy storage associations.
  • Vssadmin list providers: Lists registered volume shadow copy providers.
  • Vssadmin list shadows: Lists existing volume shadow copies.
  • Vssadmin list shadowstorage: Lists all shadow copy storage associations on the system.
  • Vssadmin list volumes: Lists volumes that are eligible for shadow copies.
  • Vssadmin list writers: Lists all subscribed volume shadow copy writers on the system.
  • Vssadmin resize shadowstorage: Resizes the maximum size for a shadow copy storage association.
به عنوان مثال برای دریافت لیست provider ها درسیستم از دستور vssadmin list providers و یا به منظور ایجاد یک کپی از درایو c از این دستور :vssadmin create shadow /for=c استفاده می‌شود.

About محمد شمس

برنامه‌نویس، طراح انیمیشن و علاقمند به هوش مصنوعی

پاسخ دهید