عطف به مطلبی که با عنوان “ساخت برنامه‌های RIA در محیط توسعه Adobe AIR” منتشر نموده و در آن تقویم ساده و کوچکی را با نام PersianZodiac قرار داده بودم، سورس کد این برنامه را منتشر مینمایم.
با توجه به مشغله بسیار زیاد و کمبود وقتی که در حال حاضر با آن روبرو هستم، تصمیم گرفتم که از این پس سورس کد تمام پروژه‌هایی را که فکر میکنم دیگر فرصتی برای رسیدگی به آنها ندارم در اختیار دیگران بگذارم.
از بعد معنوی و آموزشی این کار یا ایده که بگذریم، شاید به این ترتیب امکانی برای تداوم بقای این پروژه‌ها فراهم شود.
متفرقه 1: و ما همچنان در سوگ تبخیر شدن بلاگر هستیم.
متفرقه 2: اولین کتاب بنده منتشر شد. اخبار تکمیلی به زودی ارائه میشود.
Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on RedditShare on TumblrShare on StumbleUponPin on Pinterest