در وبسایت http://html5demos.com مثالهایی از امکانات Html5 برای نمایش در مرورگرهای Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera و Chrome جمع آوری و به نمایش گذاشته شده است.

برخی از این Demo ها که به نظر بنده جالب‌تر هستند:

1. Interactive canvas gradients
استفاده از Canvas برای تغییر رنگ صفحه وب با توجه به موقعیت موشواره در صفحه.

2. Content Editable
استفاده از خصیصه contenteditable که با استفاده از آن می‌توان به صورت پویا، محتوای بخش مورد نظر از صفحه را ویرایش نمود. پس از عبور موشواره از روی بخشهایی از صفحه وب که دارای این خصیصه باشند، کادر خاکستری رنگی دور آن نمایش داده می‌شود.

3. drag and drop
کشیدن و رها کردن عناصر یک لیست.

4. drag anything
تشخیص کشیدن و رها نمودن تمام اجزای صفحه، مانند متن‌ها، تصاویر، لینک‌ها، فایل‌ها و غیره.

5. navigator.onLine tests
تشخیص online یا offline بودن مرورگر وب.

6. Web Workers
استفاده از worker ها در یک صفحه وب برای جستجوی اعداد اول.

Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on RedditShare on TumblrShare on StumbleUponPin on Pinterest