• مدت زمان نمایش صفحه Splash را به گونه‌ای تعیین کنید که کاربر فرصت کافی برای نوشیدن چای پیدا کند.
 • از آیکون‌های دوست داشتنی و عاشقانه مانند قلب تیر خورده، چشم خمار و … استفاده کنید.
 • هشدارها و پیامهای مهم برنامه را به صورت Tooltip نمایش دهید.
 • از ساخت صفحات تغییر و نمایش تنظیمات برنامه اجتناب کنید، چرا که برای کاربران، ویرایش فایلهای ini در Notepad دلچسب‌تر است.
 • عملیات تمام کنترل‌های بصری فرم را در رویداد Double Click آنها تعریف کنید. به یاد داشته باشید که دو بار کلیک کردن، مطمئن‌تر از یک بار کلیک است.
 • تمام فرمها و کادرهای محاوره‌ای را به صورت Full Screen نمایش دهید. محتوای آنها باید به خوبی دیده شود.
 • از قلم “ایران نستعلیق” برای نمایش متن منوها، دکمه‌ها، پیامها (و هر متن دیگر) استفاده کنید.
 • فرمهای برنامه را با استفاده از رزولوشن 3800*4550 طراحی کنید.
 • به جای استفاده از Menubar در بالای فرم، گزینه‌های مذکور را به صورت آیکونهای رنگی در Systemtray نمایش دهید.
 • تمام راهنمای برنامه را می‌توان در یک صفحه About چندصد خطی نمایش داد. نیازی به راهنمای مجزا نیست.
 • میانبر (shortcut) برنامه را در تمام فولدرهای خصوصی کاربر کپی کنید.
 • پس از هر بار اجرای برنامه، با نمایش فرم برنامه در یک مکان تصادفی، کاربر را شگفت زده کنید.
 • رنگ زمینه فرمها باید در یک تایمر و با استفاده از تکنولوژی فوق پیشرفته (RGB(Rnd, Rnd, Rnd تغییر کند. رنگهای ثابت خیلی کسل کننده هستند.
 • استفاده از آیکونهای متحرک GIF در دکمه‌ها و هر جای دیگر فراموش نشود.
 • وجود Easter Egg در برنامه از خود برنامه مهمتر است.
 • پس از اجرای برنامه، با نمایش یک صفحه کنسول cmd به صورت AlwaysOnTop، آماده دریافت دستورات کاربر باشید.
 • برای جلوگیری از خیره شدن کاربر به صفحه و ضعیف شدن چشم او، سایز قلمها را به صورت تصادفی تغییر دهید.
 • فراموش نکنید که متن سفید در زمینه مشکی، زیباتر از متن مشکی در زمینه سفید است.
 • در صورت امکان، طراحی رابط کاربر را به کودک خردسالتان بسپارید.
Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on RedditShare on TumblrShare on StumbleUponPin on Pinterest