معرفی کتاب الگوریتمها و ساختار هوش مصنوعی

کتاب algorithms and architectures of artificial intelligence از انتشارات IOS Press یکی از کتابهای جالبی است که به تشریح و توضیح انواع الگوریتمهای هوش مصنوعی در قالب شبه کد (عموما سی و پاسکال) پرداخته است.
این کتاب به ارئه دیدی کلی از انواع الگوریتمهای جستجو، یادگیری، حل مسئله و تصمیم‌گیری پرداخته و می‌تواند به عنوان یک کتاب راهنمای (Handbook) مناسب جهت استفاده توسعه دهنگان الگوریتمها و برنامه‌نویسان هوش مصنوعی، مورد استفاده قرار بگیرد. همچنین بخشهایی از این کتاب در برخی از دانشگاه‌های اروپا، به عنوان یک مرجع درسی تدریس می‌شود.

algorithms and architectures of artificial intelligence

مطالب این کتاب در چهار فصل Knowledge Handling، Search، Learning and Decision Making و Problem Solving and Planning تقسیم‌بندی شده است. فکر می‌کنم فصل دوم آن جالب‌تر از مابقی فاصلها باشد. فهرست مطالب فصل دوم به شرح زیر است:

2. Search
2.1. Search problem
2.2. Exhaustive search methods
2.2.1. Breadth-first search
2.2.2. Depth-first search
2.2.3. Search on binary trees
2.3. Heuristic search methods
2.3.1. Best-first search
2.3.2. Beam search
2.3.3. Hill-climbing
2.3.4. Constrained hill-climbing
2.3.5. Search with backtracking
2.3.6. Search on and-or trees
2.3.7. Search with dependency-directed backtracing
2.3.8. Branch-and-bound search
2.3.9. Stochastic branch and bound search
2.3.10. Minimax search
2.3.11. Alpha-beta pruning
2.4. Specific search methods
2.4.1. A* algorithm
2.4.2. Unification
2.4.3. Dictionary search
2.4.4. Simulated annealing
2.4.5. Discrete dynamic programming
2.4.6. Viterby algorithms
2.5. Forward search and backward search
2.6. Hierarchy of search methods

About محمد شمس

برنامه‌نویس، طراح انیمیشن و علاقمند به هوش مصنوعی

پاسخ دهید