در گذشته در مطلبی با عنوان “شبیه‌ساز الگوریتم کلونی مورچه‌ها (Ant Farm Simulator)” یک شبیه ساز طبیعی از این الگوریتم را معرفی نموده بودم و این بار یک شبیه ساز کاربردی از الگوریتم کلونی مورچه‌ها، با نام AntSim را معرفی میکنم.

الگوریتم کلونی مورچه‌ها در این برنامه با جزئیات فراوان و در نظر گرفتن پارامترهای بسیاری از اندازه فرومون، مورچه‌ها، منابع غذایی، سرعت اجرای الگوریتم، نوع نقشه‌ها و … شبیه سازی شده است.

با استفاده از قابلیتهای ذخیره و بازیابی و طراحی نقشه در این برنامه به راحتی میتوان کارایی الگوریتم را در حالات متفاوت بررسی نموده و نقاط ضعف و قوت الگوریتم در اندازه‌های متفاوت از پارامترهای ورودی را نمایان نمود.

ant colony simulator AntSim

قابلیت بسیار مفید دیگری که در این برنامه وجود دارد، پنجره Statistics است که در پنج نمودار مختلف، نحوه اجرا و جزئیات الگوریتم را ثبت کرده و نمایش میدهد.
Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on RedditShare on TumblrShare on StumbleUponPin on Pinterest