دیباگ اشیاء در زمان اجرا با استفاده از CantObjectDebugger

مسلما تمام برنامه‌نویسانی که کتاب Mastering Delphi از Marco Cantu را مطالعه کرده‌اند با این Object debugger بسیار مفید آشنا هستند. من هم در زمان دلفی 7 از این ابزار بسیار مفید استفاده می‌کردم که البته پس از مهاجرت به محیط توسعه CodeGear دیگر از آن استفاده نکرده و تقریبا فراموشش کرده بودم.

تا اینکه مدتی پیش در حین انجام پروژه‌ای طاقت‌فرسا با تعداد بسیار زیادی Form و اشیای بصری (StringGridها، Listها و پانلها و Tabهای تودرو) که به اجبار، به منظور هماهنگی بین آنها و مدیریت تولید اشیاء و آزادسازی حافظه (پویا)، به دفعات از ارسال پیام Sendmessage استفاده کرده بودم، دوباره به مزیت استفاده از CantObjectDebugger پی بردم.

متاسفانه گاهی اوقات دیباگر CodeGear در مورد دیباگ فرمها و اشیای زمان اجرا به خوبی عمل نکرده و به دفعات با پیام خطای سهمگین Error inspecting “ObjectX” یا خطا در Watch Window روبرو خواهید شد.
در اینچنین حالاتی بهترین راه استفاده از یک Object Inspector کامل مانند CantObjectDebugger در زمان اجرای برنامه، و بررسی مرحله به مرحله تغییرات Property ها و … است.

نکته قابل توجه در مورد CantObjectDebugger عدم نیاز آن به اجرای برنامه مورد بررسی، تحت پروسه BDS است. به عبارتی حتی پس از Release برنامه و اجرای مستقل آن، می‌توان از این دیباگر استفاده نمود. (برای پی بردن به اهمیت این مسئله، به حالاتی فکر کنید که کدهای Unsafe یا نامطمئن، در حالاتی خاص، پس از کامپایل برنامه باعث بروز Runtime error های مربوط به کنترلهای بصری و غیر بصری پروژه می‌شوند)

About محمد شمس

برنامه‌نویس، طراح انیمیشن و علاقمند به هوش مصنوعی

پاسخ دهید