همانطور که میدانید در کیبورد استاندارد فارسی (1256) موجود در ویندوز به جای حروف فارسی “ک” و “ی” از حروف عربی “ک” و “ی” استفاده شده است. همینطور برخی از حروف دیگر مانند “پ”، “ژ” و نیم‌فاصله در مکان درست خود قرار ندارند.

برای حل این مشکل میتوانید از این کیبورد فارسی اصلاح شده استفاده نمایید که علاوه بر تصحیح حروف “ی” و “ک”، حرف “ژ” در مکان “\”، حرف “پ” در مکان “~” و نیم‌فاصله در مکان SHIFT+Z قرار گرفته است.
برای نصب این کیبورد فارسی، پس از اجرا و نصب فایل LayoutFA.msi به مسیر زیر رفته:
Control Pane\ Regional and Language Options\ Languages\ Details

ابتدا کیبورد فارسی موجود در لیست را انتخاب و حذف (Remove) نموده و سپس با زدن دکمه Add زبان Farsi و از بخش Keyboard Layout/IME گزینه Farsi (Corrected) را انتخاب کنید.

به منظور تغییر کد و مکان حروف این کیبورد و یا هر کیبورد موجود دیگری می‌توان از ابزار Microsoft Keyboard Layout Creator (MSKLC) استفاده نمود.

Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on RedditShare on TumblrShare on StumbleUponPin on Pinterest