کلونی مورچه‌ها یک الگوریتم متاهیوریستیک است که در سال 1991 توسط Marco Dorigo ابداع شده است. این الگوریتم با استفاده از هوش جمعی عمل کرده و بر این اصل بنا نهاده شده که تعاملات محلی، محدود و ساده اعضای یک دسته و جمعیت با محیط، منتهی به یک رفتار جمعی هوشمندانه می‌شود.
این تعاملات غالبا غریزی بوده و بدون نظارت انجام می گیرند و نتیجه آنها غالبا یک رفتار پیچیده و هوشمندانه جمعی و بطور خاص انجام بعضی بهینه‌سازی‌های پیچیده است.
نحوه تعامل مورچه‌ها با یکدیگر به این صورت است که مورچه‌ها با ترشح اسید فرمیک در مسیرهای حرکتی خود، روند جستجو به دنبال غذا، توسط مورچه‌های بعدی را تحت تاثیر قرار می‌دهند، چرا که احتمال حرکت مورچه‌های بعدی در مسیرهایی که اسید فرمیک بیشتری در آنها ترشح شده بیشتر است.

از مهمترین مزایای هوش جمعی می‌توان به عدم وجود کنترل متمرکز، تعاملات توزیع شده موجودات، سرعت انتقال تغییر و کارکرد موازی اشاره نمود.

برنامه Ant Farm Simulator یکی از بهترین و طبیعی‌ترین شبیه‌سازهایی است که برای این الگوریتم ساخته شده و با استفاده از پارامترهای بسیار ساده‌ای، بدون ایجاد پیچیدگی‌های بی مورد، رفتار طبیعی مورچه‌ها در جستجوی غذا را شبیه‌سازی کرده است.

Ant Farm Simulator - Ant colony algorithm

دریافت برنامه Ant Farm Simulator

مطالب مرتبط:
جستجوهای هیوریستیک و متاهیوریستیک در حل مسائل – 1
جستجوهای هیوریستیک و متاهیوریستیک در حل مسائل – 2
متاهیوریستیک و جستجوی محلی – 1
متاهیوریستیک و جستجوی محلی – 2
متاهیوریستیک و جستجوی محلی – 3

Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on RedditShare on TumblrShare on StumbleUponPin on Pinterest