پردازش تصویر (Image processing)، محوری اجتناب ناپذیر در مباحث هوش مصنوعی (Artificial intelligence) و رباتیک (Robotic) محسوب میشود.
شخصا به دو مبحث پیوستهء شبکه‌های عصبی و پردازش تصاویر، علاقه بسیاری دارم، که در صورت مجال یافتن، به مطالعه بیشتری در مورد آنها خواهم پرداخت.

وبسایت www.ImageProcessingPlace.com کاملترین مرجعی است که در مورد انواع زمینه‌های پردازش تصاویر سراغ دارم. خصوصا بخش مقالات آموزشی آن که به خوبی این مبحث را پوشش میدهد.

Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on RedditShare on TumblrShare on StumbleUponPin on Pinterest