مجله AI MAGAZINE در وبسایت http://www.aaai.org یکی از مجلات جالب مرتبط با هوش مصنوعی، رباتیک و تکنولوژی است که مطالعه آن را به علاقمندان هوش مصنوعی توصیه میکنم.

AI Magazine  مجله هوش مصنوعی و رباتیکAI Magazine  مجله هوش مصنوعی و رباتیکAI Magazine  مجله هوش مصنوعی و رباتیکAI Magazine  مجله هوش مصنوعی و رباتیک

Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on RedditShare on TumblrShare on StumbleUponPin on Pinterest