متاسفانه هنوز هم تعداد زیادی از کاربران کامپیوتر، چگونگی اجتناب از اجرای انواع ویروسهای Autorun موجود در درایوهای فلش را نمیدانند. اصولا این کاربران نه تنها سیستمهای خود را آلوده میکنند، بلکه با انتقال این ویروسها بوسیله درایوهای فلش، باعث انتشار بیشتر آنها نیز میشوند.

در هر صورت، بهترین روش برای اینگونه کاربران مبتدی، استفاده از انواع آنتی ویروسهاست، که متاسفانه به دلیل به روز نشدن یا به روز نکردن آنتی ویروسها توسط اکثر کاربران، آنها نیز کاری از پیش نمیبرند.

از طرف دیگر ، اکثر ویروسهای Autorun منتشر شده، خانگی بوده و معمولا هر کدام در منطقه خاصی منتشر شده و آنقدرها معروف نمیشوند که Signature آنها به database های Antivirus ها اضافه گردد.
همچنین موتورهای Heuristic موجود در اکثر Antivirus های فعلی نیز، در حدی نیستند که بتوانند هر ویروس Autorun جدیدی را شناسایی کنند. (به غیر از تعداد معدودی که خود فایل Autorun.inf را پاک میکنند)
فلذا چند روز پیش این برنامه فوق‌العاده ساده را برای رفع این مشکل نوشته و به دلیل رعایت جنبه آموزشی ماجرا، Source code آن را نیز ضمیمه کرده‌ام.

Drive Autorun Locker USB protect Source Code

روش کار آن بسیار ساده است. این برنامه پس از حذف فایل Autorun.inf موجود در درایوهای انتخاب شده، با ایجاد یک folder با همان نام، چند folder دیگر با اسامی غیر مجازی مانند Aux, Con, Nul, Prn, Com1, Lpt1 و … در آن ساخته و به این صورت، مانع حذف آن توسط کاربر یا ویروس میشود. (البته روشهایی برای حذف آنها وجود دارد)
به این شکل میتوان اطمینان یافت که فایل Autorun.inf توسط ویروس بر روی حافظه فلش و یا درایوهای شما کپی نمیشود. (البته در صورتی که ویروس اقدام به تغییر نام فهرست مذکور نکند، این روش موفق خواهد بود)
Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on RedditShare on TumblrShare on StumbleUponPin on Pinterest