TShirt 1

TShirt 2


خبر: “همانطور که در تصاویر فوق مشاهده می‌کنید، پس از اقدام کانون هواداران وبلاگ بنده، به چاپ نام بنده بر روی تی‌شرتهای ورزشی تیمهای اروپایی و همچنین اقدام جانبدارانه جناب پدر خوانده (God Father) به تغییر نام خود، شهرت این وبلاگ باعث شد که حتی جناب آرنولد شوارزنگر (Schwarzenegger) نیز در هواخواهی از بنده، نام خود را تغییر دهد.”


GodFather poster

Schwarzenegger Terminator poster

Millionaires match

در سایت http://www.remixito.com/ قابلیت جالبی برای ترکیب متن با انواع تصاویر موجود است. در واقع این وبسایت با استفاده از تکنیکهای پردازش تصاویر به صورت آنلاین، تصاویر انتخابی شما را با متن دلخواه شما ترکیب میکند.

تصاویر نمونه موجود در سایت بسیار جالب بوده و شامل انواع پوسترهای فیلم، تی‌شرت، مسابقه و … هستند.

کیفیت تصویر حاصل شده پس از ترکیب، خوب و جالب توجه است.

Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on RedditShare on TumblrShare on StumbleUponPin on Pinterest