جستجوهای هیوریستیک و متاهیوریستیک در حل مسائل (Heuristic and Metaheuristic) – قسمت اول

مهمترین عامل در حل هر مسئله، جستجو به دنبال پاسخهای احتمالی مسئله است. به طور کلی، استراتژی‌های جستجو را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود:

1- جستجوی ناآگاهانه (Uninformed Search):

هیچ اطلاعاتی نسبت به ساختار پاسخهای مسئله موجود نیست و تنها، تعریف مسئله را در دست داریم، که به این شکل، فقط می‌توان تشخیص داد که پاسخ مورد بررسی، صحیح است یا غلط. از جمله جستجوهای معروف در این زمینه میتوان به BFS, DFS, BackTracking و IDS اشاره نمود.

2- جستجوی آگاهانه یا اکتشافی (Informed):

با بدست آوردن اطلاعاتی از ساختار مسئله و ساختار پاسخهای مورد قبول، توابعی ابتکاری و اکتشافی برای ارزیابی کیفیت پاسخها یا رهنمود به سمت مسیر احتمای پاسخ تولید می‌کنیم.

در واقع، با استفاده از توابع هیوریستیک میتوان با تشخیص راه‌حلهای خوب از بد، روند حرکت آگاهانه‌ای به سمت مسیر احتمالی منتهی به پاسخ داشت.

دلیل نیاز به روشهای جستجوی آگاهانه، نیاز به کاهش هزینه زمانی مورد نیاز برای حل مسئله است. در واقع به این دلیل که ما تمایل داریم مسائل را در زمان کمتری حل کرده و از بررسی تمام حالات ممکن اجتناب کنیم، میبایست روشی برای تشخیص کیفیت مسیر (حتی به شکل نسبی) داشته باشیم.

About محمد شمس

برنامه‌نویس، طراح انیمیشن و علاقمند به هوش مصنوعی

پاسخ دهید